Knytter

muligheter

Menneskene
Ikke overlat suksess til tilfeldigheter. Vi hjelper deg å rekruttere i det nordiske markedet.
PU er et av Norges lengstlevende selskaper innen rekruttering og utvelgelse av ledere og spesialister. Vi har siden oppstarten i 1985 opparbeidet oss et betydelig nettverk nasjonalt og internasjonalt innen flere bransjer.

Våre rådgivere har alle solid utdanning, variert bakgrunn og bred kompetanse. Nysgjerrighet og ydmykhet i møte med ethvert oppdrag er det som gjør oss til dyktige rådgivere. Vi stiller de rette spørsmålene, selv de ubehagelige. Det å forstå din virksomhet og deres behov er helt sentralt for at vi skal fortjene din tillit. Samtidig er det vår faglige ekspertise innen rekruttering og utvelgelse som gjør at vi blir valgt igjen og igjen av eiere, styrer og ledere.
Hva vi tror på
Vi tror på kraften i mennesker og at mennesker er hjertet og sjelen i enhver organisasjon. Vårt mål er at du skal bygge en organisasjon som overgår forventningene, inspirerer de ansatte og vokser i tråd med etablert strategi og mål. Det er vår oppgave å forstå hvorfor mennesker kan lykkes i én sammenheng, men feile i en annen. Derfor har vi siden 1985 kontinuerlig utviklet rekrutterings- og utvelgelsesmetoder med solid basis i organisasjonspsykologi.
Vårt DNA
Våre kjerneverdier fungerer som rettesnor for hvordan vi handler og tar beslutninger.

Nysgjerrighet. Vi søker hele tiden ny og meningsfull kunnskap og innsikt, både faglig og mellommenneskelig.

Integritet. Vi har faste, upåvirkede holdninger i møte med miljøet rundt oss. Vi etterstreber å være konsekvente i hva vi tror på, hva vi sier, hva vi gjør og hva vi er moralsk forpliktet til.

Grundighet. Vi har en konsistent, strukturert og nøyaktig tilnærming til alt vi gjør, i tråd med våre etablerte konsepter, rammer og retningslinjer.

Samhandling. Vi tror på godt samarbeid for å skape positiv utvikling av forholdet mellom våre kunder og kandidater.
En del av Kestria-familien