Knytter

drømmer

Annonserte stillinger
La oss prate om drømmer
Vi bistår bedrifter og organisasjoner over hele Norden. Ved å komplettere våre skreddersydde prosesser og integrerte ekspertise med et levende nettverk leverer vi bedre, raskere og mer varige resultater.
Våre kontorer
Engebrets Vei 3
0275 Oslo, Norway
Bekkeveien 163
3173 Tønsberg, Norway
Vil du jobbe med oss?
Kundehenvendelser
Bendik Myhre
Daglig leder
btm@pu.no +47 922 63 185

Vi hjelper ambisiøse selskaper å tiltrekke og vurdere organisasjonens aller viktigste ressurs - menneskene.

Vi er best kjent for å håndtere konfidensielle og utfordrende rekrutteringsoppdrag på ledernivå og til kompetansekrevende stillinger hvor vi aktivt går ut i markedet og tiltrekker kandidater.
Bendik Myhre
Daglig Leder
btm@pu.no +47 922 63 185
Bendik bistår hovedsakelig kunder innenfor områdene retail, industri og teknologi med Executive Search, profesjonelt søk og lederevalueringer. I løpet av en kort tidsramme har Bendik opparbeidet seg solid kompetanse og erfaring med å utføre oppdrag for både eiere, styrer og ledere i store og mellomstore selskaper. Han er en erfaren tilrettelegger av forretnings- og organisasjonsprosesser og en trygg strategisk rådgiver på leder- og styrenivå.

Bendik har tidligere internasjonal erfaring fra henholdsvis Irland og Storbritannia for både IBM og Bloomberg LP, hvor han jobbet med rådgivning, strategi og salg.

Bendik har en MBA fra Hult International Business School i Boston, USA. Før dette tok han en bachelorgrad i finans på Handelshøyskolen BI.
Vegard Berg
Seniorrådgiver
vb@pu.no +47 994 42 155
Vegard er utdannet sivilingeniør. Han jobber for ledere, styrer og eiere i flere ulike bransjer, og utfører både Executive Search, profesjonelt søk og lederevalueringer for hovedsakelig store og mellomstore selskaper.

Vegard har tidligere flere års erfaring som konsulent i PwC, hvor han jobbet med store norske selskaper i både offentlig og privat sektor. Med sin tekniske bakgrunn og praktiske erfaring trives Vegard godt i grensesnittet mellom forretning og teknologi. Han evner å sette seg inn i komplekse problemstillinger og kommunisere effektivt med ulike forretningsområder og disipliner.

Vegard Berg har en M.Sc. i Industriell økonomi fra Universitetet i Stavanger.
Thea Thoresen Myhre
Seniorrådgiver
ttm@pu.no +47 922 62 456
Thea bistår kunder innen Executive Search og er idag rådgiver på flere prosjekter for store norske selskaper, og deres eiere, styrer og ledere.

Thea har solid kompetanse innen research og analyse av kandidater og markeder, samt hvordan tiltrekke kvalifiserte og motiverte kandidater. Hun har seks års erfaring som executive researcher og har jobbet med et bredt spekter av bransjer, både nasjonalt og internasjonalt. Thea har hovedsakelig jobbet med stillinger på ledernivå, men har også erfaring fra spesialiststillinger.

Thea er utdannet med en mastergrad i Marketing Management fra Høyskolen Kristiania.
Terje Olai Norum
Partner
ton@pu.no +47 909 14 599
Terje bistår kunder innen industri, detaljhandel og teknologi med både Executive Search, profesjonelt søk og ledelsesevalueringer. Terje er i dag en rådgiver for flere store norske selskaper, og deres eiere, styrer og ledere.

Terje har tidligere omfattende ledererfaring både som personalsjef og salgsdirektør i en tidligere ledende norsk butikkjede, hvor han fikk bred kompetanse og ledererfaring. Han begynte i PU i 2000 som seniorrådgiver og var daglig leder mellom 2007 og 2019.

Terje er utdannet handelsøkonom fra Handelsakademiet (BI) i Oslo.
Hanne Wiik
Koordinering
hw@pu.no +47 480 54 471
Hanne Merethe Holme Wiik er utdannet sekretær. Hun har erfaring fra blant annet Ross Offshore, ABB, Norcontrol og Block Watne før hun tiltrådte som administrasjonssekretær i Personal Utvelgelse høsten 2005.
Bjørn Myhre
Gründer og styremedlem
bm@pu.no +47 908 54 964
Bjørn etablerte i 1985 Personal Utvelgelse AS. Han har samfunnsvitenskapelig embetseksamen fra UiO og UiB, og er også utdannet Økonom fra Handelshøyskolen BI.

I sin yrkespraksis har han fra 1980 til 1985 arbeidet med rekruttering og utvelgelse som konsulent i Mercuri Urval. I samme periode foreleste han på BI i administrasjon og ledelse.

Han har også vært politisk aktiv, bl.a. som medlem av Fylkestinget i Vestfold fra 1975 1983, og har i tillegg vært medlem av en rekke fylkeskommunale styrer, råd og utvalg. Han er i dag styremedlem og styreleder i en rekke ulike bedrifter og virksomheter.

I dag er Bjørn styremedlem og intern rådgiver i PU.
Thomas Holst
Aktiv styreleder
th@pu.no +47 952 60 999
Thomas har vært Partner i både KPMG og PwC. Han har et sterkt fokus og interesse for leder- og organisasjonsutvikling, herunder sammensetning av ledergrupper og rekruttering av ledende ansatte.

Han har hatt forskjellige lederroller i PwC og KPMG på nasjonalt nivå. Thomas er i dag styreleder i flere norske selskaper innen eiendom, internasjonal industri, transport, og HR.

I tillegg til et faglig fokus på økonomi, finans og investeringer har han videre vært sentral i oppbyggingen av nye tjenesteområder med vekt på strategi og kompetansebygging.
En del av Kestria-familien